Rapid Release Therapy

Rapid Release Therapy in San Diego, California

Rapid Release: Modern Pain Relief and Range of Motion Restoration

Rapid Release Technology logo

Rapid Release Banner

Rapid Release Therapy is a breakthrough in therapeutic technology

Many types of chronic pain have been identified, however many with chronic pain do not have a clinical diagnosis from their doctor. Scar tissue is frequently the culprit in this un-diagnosed pain. Repetitive motion, injury an surgery can result in the formation of scar tissue. Since there are no blood vessels that nourish this fibrotic tissue, it dies, becoming rigid and inflexible, impinging nerves and impairing normal movement. These are also known as adhesions.

RRT’s Scar Tissue Therapy targets brittle scar tissue with the shearing force of planar waves that resonate with scar tissue. This has many benefits including what we believe to be a method to quickly and painlessly break up scar tissue.

Scar Tissue Therapy is focused on relief of soft tissue problems

These soft tissue problems affect nerves, muscles, tendons and ligaments. Some conditions caused by scarring of soft tissue are:

MUSCLE SPASMS, TMJ
TENDONOSIS, TENNIS ELBOW

Tendonosis support equipment

Rapid Release Therapy

TRAPPED NERVES, ADHESIONS
RANGE OF MOTION
NEUROMAS AND ADHESIONS SHOULDER, ANKLES AND NECK CARPAL TUNNEL SYNDROME
CONTRACTURES

For more information: Rapidreleasetech.com

Phục hồi chức năng hiện đại:

Rapid Release Technology logo

Rapid Release Therapy là một bước đột phá trong công nghệ điều trị phục hồi chức năng nhanh nhất bệnh nhân sẻ cãm thấy giãm đau trong vòng 1 và 2 phút trị liệu.

Nhiều loại đau mãn tính đã được xác định, tuy nhiên nhiều người bị đau mãn tính không có một chẩn đoán lâm sàng của bác sĩ.

Mô sẹo do dính cơ mô thường là thủ phạm trong sự gây đau từ chẩn đoán này. Do Lặp đi lặp lại các cơ bắp bị tổn thương hoặc do các mô chấn thương phẫu thuật có thể dẫn đến sự hình thành các vết sẹo gây ra sự đau đớn. Vì không có mạch máu nuôi dưỡng mô xơ này, nó chết, trở thành cứng nhắc và không linh hoạt, tác động đến hệ thần kinh và làm suy yếu tạo cơ cứng không bình thường. Đây cũng được biết đến như là dính cơ mô.

Mục tiêu trị liệu mô sẹo và các khối dính cơ mô của RRT với các lực cắt của sóng phẳng mà cộng hưởng với mô sẹo. Điều này có nhiều lợi ích bao gồm cả những gì chúng tôi cho là một phương pháp nhanh chóng và không đau đớn vỡ các mô sẹo.

Điều trị sẹo mô được tập trung vào việc làm mềm các cơ mô

Những vấn đề này ảnh hưởng đến các mô mềm của thần kinh, cơ, gân và dây chằng. Một số điều kiện gây ra bởi sẹo của mô mềm là:

Co thắt cơ, thần kinh bị đè, hội chứng co cổ tay và đốt ngón tay, cứng quai hàm, trật gân mắc cá chân, cứng khớp vai, tay và chân

Tendonosis support equipment

Phục hồi chức năng hiện đại

Để biết thêm thông tin: Rapidreleasetech.com