Meet Our Doctors

Chiropractic Specialist in San Diego, California

Chau Tran, D.C.

Dr. Chau Tran, D.C. is a chiropractic specialist in San Diego, California who focuses on spine rehabilitation and wellness. His passion for health and chiropractic care allows him to assists patients in their recovery and healing period. He takes a pro-active approach in helping patients to achieve their goals in health. He believes that a population’s health is the key to a thriving community.

Dr. Mai Bui D.C.
Dr. Mai Bui, D.C. worked for 22 years in San Diego as a busy business owner of a Day Spa Salon. After seeing a growing need for personal quality health care, she decided to return to school for her doctorate degree in chiropractic. Her goal is to provide the community with the highest quality health care that integrates a whole body approach. Helping people to lead a pro-active, energetic, balance posture, and pain-free lifestyle are her primary focus. Chiropractic allows her to address all of these.

Bác sĩ Châu Trần, D.C.

Bác sĩ Châu Trần, D.C. là một bác sĩ thần kinh cột sống chuyên phục hồi chức năng thần kinh và cột sống đang bị tổn thương. Với niềm đam mê của ông đối với sức khỏe trong cuộc sống lành mạnh đã cho phép ông giúp bệnh nhân và hỗ trợ trong giai đoạn phục hồi và chữa bệnh . Ông có một cách tiếp cận chủ động trong việc giúp đỡ bệnh nhân để đạt được mục tiêu của bệnh nhân trong thời gian trị liệu. Ông tin rằng ông mang lại sức khỏe toàn diện là chìa khóa cho một cộng đồng người Việt thịnh vượng.

Bác Sĩ Mai Bùi, D.C.
Bác Sĩ Mai Bùi D.C. là một nử bác sĩ thần kinh cột sống giàu kinh nghiệm trong cộng đồng Việt Nam
ở San Diego. Bà tin rằng sự tương tác giữa bác sĩ và bệnh nhân rất là quan trọng, bà luôn lắng
nghe những thắc mắc của bệnh nhân và luôn trao đổi với bệnh nhân xuyên suốt trong quá trình trị
liệu. Bà thật sự tin rằng đây là điều góp phần làm nên sự thành công cũa bà trong kế hoạch triị liệu
cho bệnh nhân hoàn hảo hơn.